Corel DRAW kursu

012 530 55 46

0503492288

Corel DRAW kursu

Bu kurs qrafik sistemin struktur imkanlarının tam açılmasını, qrafik görüntülərin emalı metodlarını, kompyuter və vektor qrafikini tətbiq etmək bacarığını öyrədir.
Təklif olunan CorelDRAW kursu “vektor”, “krivaya bize” kimi populyar və digər başqa növ kompyuter və vektor qrafikaları ilə işləməyi öyrədir.
Corel DRAW kurslarının dinləyiciləri, yüksək ixtisaslı müəllimlərin rəhbərliyi altında bəzi praktiki tapşırıqları yerinə yetirirlər və onların məsləhət və metodik göstərişlərı ilə alınan biliyi möhkəmləndirirlər.
Corel DRAW kursu gələcəkdə kitab üzlərinin, maketlərin visit kartların, firma blanklarının, loqotip və açıqcaların yaradılmasında, onların qrafik təsvirlərinin redaktə edilmsini müstəqil olaraq həyata keçirməyə imkan verəcəkdir.
Corel DRAW kursları haqqında məlumat
Müddəti- 12 saat (4 həftə)
Dərs Rejimi – həftədə 3 dəfə 1 saat müddətində

“*”-la işarələnmiş xanaların doldurulması vacibdir
Maraqlandığınız kurslar *: